30
Πεμ, Μάι

Photo by Sam Moqadam on Unsplash

Κάθε χειρισμός που έχεις κάνει στο παρελθόν, ήταν ο κατάλληλος· ο κατάλληλος για εκείνη τη χρονική στιγμή, για αυτό που εσύ ήσουν εκείνη τη χρονική στιγμή και για ένα συγκεκριμένο μάθημα που χρειαζόταν να πάρεις σχετικά με εσένα.

Περισσότερα...

 

Ο κόσμος είναι γεμάτος από ταλαντούχους ανθρώπους. Καθένας έχει φυσικά χαρίσματα, μια κλίση προς κάτι συγκεκριμένο, δεξιότητες που τον καθιστούν ξεχωριστό. Η αξιοποίηση ή μη των ιδιαίτερων προσόντων που έχει κάποιος, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη εξέλιξή του, στην ανάπτυξή του και στον βαθμό της εσωτερικής του ικανοποίησης.

Περισσότερα...

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι νηστεύουν, είναι συνήθως η ανάγκη τους να αποδείξουν στον εαυτό τους και στους άλλους (κάποιοι και στον Θεό) ότι είναι συνεπείς με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Περισσότερα...

Ευχαριστουμε θερμα τους υποστηρικτες μας

          ..